usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa – Ursynów

 • Numer postępowania SPZOZ.U.20/2019
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-02-13 08:30 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-01-10
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-01-10 12:11 -
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 1 opis przedmiot zamówienia - warunki ogólne.doc 2019-01-10 12:11 0.15 MB
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SOPZ.odt 2019-01-10 12:11 0.09 MB
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 3 JEDZ.doc 2019-01-10 12:11 0.19 MB
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 4 wykaz głównych usług.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 6 formularz ofertowy.doc 2019-01-10 12:11 0.04 MB
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 7 kalkulacja cenowa po modyfikacji.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SIWZ.doc 2019-01-10 12:11 1.17 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 1 wykaz powierzchni.doc 2019-01-10 12:11 0.04 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 2 wykaz UCZ.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 3 wykaz Kajakowa.doc 2019-01-10 12:11 0.04 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 4 wykaz Na Uboczu.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 5 wykaz Romera.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 6 wykaz Zamiany.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 7 wykaz Kłobucka.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 8 wykaz Samsonowska.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 9 wykaz podłóg drzwi itd.doc 2019-01-10 12:11 0.04 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 10 wykaz minimalnego zużycia i osób po modyfikacji.xls 2019-01-10 12:11 0.04 MB
  icon sprzątanie2019 - ogłoszenie.pdf 2019-01-10 12:11 0.11 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 8 wzór umowy.doc 2019-01-17 14:09 0.12 MB
  icon Odwołanie ZOZ Ursynów 21.01.2019 (1).doc odwołanie 21.01.2019 2019-01-25 15:49 0.05 MB
  icon sprzątanie modyfikacja.pdf 2019-01-25 15:49 5.22 MB
  icon sprzątanie2019 - zapytanie i odpowiedzi 2 060219.docx 2019-02-06 15:04 1.19 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa – Ursynów 1 383 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-02-13 15:24 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2019-02-13 14:39 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa