usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa – Ursynów

 • Numer postępowania SPZOZ.U.20/2019
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2019-02-13 08:30
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2019-02-13 09:00
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2019-01-10
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

  Nadaj dowolne, własne hasło, którym zostanie zaszyfrowana oferta oraz wszystkie załączone dokumenty.

  Uwaga! Zapamiętaj hasło - wymagane ono będzie przy modyfikacji złożonej oferty oraz do jej podglądu.

  Jeżeli zapomniałeś hasła wycofaj i/lub usuń ofertę, co umożliwi Ci nadanie nowego hasła oraz ponowne wprowadzenie oferty do systemu.

  Tego hasła nie musisz podawać Zamawiającemu. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie ma wglądu do Twojej oferty.

  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-01-10 12:11 -
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 1 opis przedmiot zamówienia - warunki ogólne.doc 2019-01-10 12:11 0.15 MB
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SOPZ.odt 2019-01-10 12:11 0.09 MB
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 3 JEDZ.doc 2019-01-10 12:11 0.19 MB
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 4 wykaz głównych usług.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 6 formularz ofertowy.doc 2019-01-10 12:11 0.04 MB
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 7 kalkulacja cenowa po modyfikacji.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SIWZ.doc 2019-01-10 12:11 1.17 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 1 wykaz powierzchni.doc 2019-01-10 12:11 0.04 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 2 wykaz UCZ.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 3 wykaz Kajakowa.doc 2019-01-10 12:11 0.04 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 4 wykaz Na Uboczu.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 5 wykaz Romera.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 6 wykaz Zamiany.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 7 wykaz Kłobucka.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 8 wykaz Samsonowska.odt 2019-01-10 12:11 0.01 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 9 wykaz podłóg drzwi itd.doc 2019-01-10 12:11 0.04 MB
  icon sprzątanie2019 - SOPZ zał nr 10 wykaz minimalnego zużycia i osób po modyfikacji.xls 2019-01-10 12:11 0.04 MB
  icon sprzątanie2019 - ogłoszenie.pdf 2019-01-10 12:11 0.11 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon sprzątanie2019 - SIWZ zał nr 8 wzór umowy.doc 2019-01-17 14:09 0.12 MB
  icon Odwołanie ZOZ Ursynów 21.01.2019 (1).doc odwołanie 21.01.2019 2019-01-25 15:49 0.05 MB
  icon sprzątanie modyfikacja.pdf 2019-01-25 15:49 5.22 MB
  icon sprzątanie2019 - zapytanie i odpowiedzi 2 060219.docx 2019-02-06 15:04 1.19 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto Data publikacji
  usługi sprzątania w placówkach SPZOZ Warszawa – Ursynów 1 383 000,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-02-13 15:24 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2019-02-13 14:39 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa